Добре дошли в нашите сайтове!

Сушилня с течен слой

  • Continuous horizontal vibrating fluid bed dryer

    Непрекъсната хоризонтална вибрираща сушилня с кипящ слой

    Сушилнята с кипящ слой е мястото, където материалите влизат в машината от входа за захранване. Под действието на вибрациите материалите се хвърлят по хоризонталния кипящ слой и се движат непрекъснато напред. Горещият въздух преминава нагоре през кипящия слой и обменя топлина с мокрите материали. След това влажният въздух се изпуска от отработения въздух, след като се отстранява от праха от циклонния сепаратор, а сухите материали се изхвърлят от изпускателния вход.

  • GFG vertical high efficient fluid bed dryer

    GFG вертикална високоефективна сушилня с кипящ слой

    Сушилнята с кипящ слой е вид оборудване за сушене, известно още като кипящ слой, което обикновено се състои от нагревател, хост с кипящ слой, циклонен сепаратор, филтър за ръкав, вентилатор с индуцирана тяга и операционна маса. В зависимост от естеството на материала, може да се избере циклонен сепаратор или торбен филтър според нуждите.